Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως συγκροτήθηκε στις 3/10/2023, είναι:

Πρόεδρος: Κακούρος Αναστάσιος, Διευθυντής Χαϊδαρίου

Αντιπρόεδρος: Γούβαλης Θωμάς. Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου

Γενικός Γραμματέας: Ζαχαριά Ιωάννα, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Αργυρούπολης-Ελληνικού

Ταμίας: Μπέση Σοφία, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Πτολεμαΐδας

Ειδικός Γραμματέας: Καταβέλος Αντώνιος, Διευθυντής Πειραματικού Δ.ΙΕΚ Θέρμης

Μέλος: Αντύπας Γεώργιος, Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Κορυδαλλού

Μέλος: Γεωργαράς Κωνσταντίνος, Διευθυντής Ακαδημία Πλάτωνος

Μπορείτε να δείτε εδώ τη σύνθεση των προηγουμένων Δ.Σ. της Ένωσης