Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως συγκροτήθηκε στις 21/9/2019 είναι:

Πρόεδρος: Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Δ.ΙΕΚ Πειραιά

Αντιπρόεδρος: Αλεξίου Μιχαήλ, Δ.ΙΕΚ Ιωαννίνων

Γενικός γραμματέας: Κακούρος Αναστάσιος, Δ.ΙΕΚ Χαϊδαρίου

Ειδικός γραμματέας: Κυριακός Δημήτριος, Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω

Ταμίας: Καλαμπαλίκης Παναγιώτης, Δ.ΙΕΚ Περιστερίου

Μέλος: Ζαχαριά Ιωάννα, Δ.ΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης

Μέλος: Καταβέλος Αντώνιος, Δ.ΙΕΚ Θέρμης

 

Μπορείτε να δείτε εδώ τη σύνθεση των προηγουμένων Δ.Σ. της Ένωσης