Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, που προέκυψε μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2021 και συγκροτήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2021, είναι:

Πρόεδρος: Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Δ.ΙΕΚ Πειραιά

Αντιπρόεδρος: Καταβέλος Αντώνιος, Δ.ΙΕΚ Θέρμης

Γενικός γραμματέας: Ζαχαριά Ιωάννα, Δ.ΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης

Ταμίας: Κυριακός Δημήτριος, Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω

Μέλος: Αλεξίου Μιχαήλ, Δ.ΙΕΚ Ιωαννίνων

Μέλος: Μπέση Σοφία, Δ.ΙΕΚ Πτολεμαΐδας

Μέλος: Γραφανάκης Μιχάλης, 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου

Η θέση του Ειδικού Γραμματέα δεν καλύφθηκε.

Μπορείτε να δείτε εδώ τη σύνθεση των προηγουμένων Δ.Σ. της Ένωσης