Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, που προέκυψε μετά την παραίτηση από τη θέση του Προέδρου κ. Διαμαντόπουλου Γεώργιου, στις 28/7/2023 λόγω συνταξιοδότησης, και συγκροτήθηκε στις 28 Αυγούστου 2023, είναι:

Πρόεδρος: Καταβέλος Αντώνιος, Διευθυντής Πειραματικού Δ.ΙΕΚ Θέρμης

Αντιπρόεδρος: Κακλιδάκη Ευαγγελία Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Ρεθύμνου
(ορίστηκε 8/9/2023, μετά από παραίτησης της Καδδά Κωνσταντίνας, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Ζωγράφου)

Γενικός Γραμματέας: Αλεξίου Μιχαήλ, Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Ιωαννίνων

Ταμίας: Μπέση Σοφία, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Πτολεμαΐδας

Ειδικός Γραμματέας: Μπέση Σοφία, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Πτολεμαΐδας

Μέλος: Ζαχαριά Ιωάννα, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Αργυρούπολης-Ελληνικού

Μέλος: Κυριακός Δημήτριος, Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω

Μέλος: Κακούρος Αναστάσιος, Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Χαϊδαρίου

Μπορείτε να δείτε εδώ τη σύνθεση των προηγουμένων Δ.Σ. της Ένωσης