Κατηγορία: Διοικητικά Συμβούλια

Διετία 2017-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως συγκροτήθηκε στις 2/5/2017 και ολοκλήρωσε τη θητεία του την 21/9/2019. Πρόεδρος: Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Δ.ΙΕΚ Πειραιά Αντιπρόεδρος: Καποδίστριας Κωνσταντίνος, Δ.ΙΕΚ Ζακύνθου Γενικός γραμματέας: Κακούρος...