Καταστατικό

Το καταστατικό της Ένωσης αποτελείται από 33 άρθρα, διαβάστηκε και ψηφίστηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολο του, στη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου που έλαβε χώρα στην πόλη της Αθήνας την 26η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12.00 πμ.

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 78/2017 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αυξ. αριθμό 31516 στο βιβλίο Σωματείου του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 24 Φεβρουαρίου 2017.

Το πλήρες Καταστατικό μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ