Επικοινωνία

Το επίσημο email για να επικοινωνήσετε με την Ένωση είναι peddiek2016@gmail.com

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το fax 210 576 5355.

Επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ.

Πρόεδρος: Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Δ.ΙΕΚ Πειραιά
gediamantopoulos@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος: Καταβέλος Αντώνιος, Δ.ΙΕΚ Θέρμης
katavelos@yahoo.gr

Γενικός γραμματέας: Ζαχαριά Ιωάννα, Δ.ΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης
ioannavzach@gmail.com

Ταμίας: Κυριακός Δημήτριος, Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω
dkiriakos@gmail.com

Μέλος: Αλεξίου Μιχαήλ, Δ.ΙΕΚ Ιωαννίνων
alemi65@yahoo.gr

Μέλος: Γραφανάκης Μιχαήλ, 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου
mgrafy@sch.gr

Μέλος: Μπέση Σοφία, Δ.ΙΕΚ Πτολεμαΐδας
sofbesi@gmail.com

Επικοινωνία με τον διαχειριστή του site
Ιωάννης Χατζής, Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου
yhatzis@gmail.com