Επικοινωνία

Το επίσημο email για να επικοινωνήσετε με την Ένωση είναι peddiek2016@gmail.com

Επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ.

Πρόεδρος: Κακούρος Αναστάσιος, Διευθυντής Δ. ΙΕΚ Χαΐδαρίου

akakouros@gmail.com

Αντιπρόεδρος: Γούβαλης Θωμάς. Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου

tomgouvalis@gmail.com

Γενικός Γραμματέας: Ζαχαριά Ιωάννα, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Αργυρούπολης-Ελληνικού

ioannavzach@gmail.com

Ταμίας: Μπέση Σοφία, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Πτολεμαΐδας

sofbesi@gmail.com

Ειδικός Γραμματέας: Καταβέλος Αντώνιος, Διευθυντής Πειραματικού Δ.ΙΕΚ Θέρμης

katavelos@yahoo.gr

Μέλος: Αντύπας Γεώργιος, Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Κορυδαλλού

ganty@otenet.gr

Μέλος: Γεωργαράς Κωνσταντίνος, Διευθυντής Ακαδημία Πλάτωνος

costasgeorgaras@gmail.com