Επικοινωνία

Το επίσημο email για να επικοινωνήσετε με την Ένωση είναι peddiek2016@gmail.com

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το fax 210 576 5355.

Επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ.

Πρόεδρος: Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Δ.ΙΕΚ Πειραιά
gediamantopoulos@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος: Αλεξίου Μιχαήλ, Δ.ΙΕΚ Ιωαννίνων
alemi65@yahoo.gr

Γενικός γραμματέας: Κακούρος Αναστάσιος, Δ.ΙΕΚ Χαϊδαρίου
akakouros@gmail.com

Ειδικός γραμματέας: Κυριακός Δημήτριος, Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω
dkiriakos@gmail.com

Ταμίας: Καλαμπαλίκης Παναγιώτης, Δ.ΙΕΚ Περιστερίου
pankal63@gmail.com

Μέλος: Ζαχαριά Ιωάννα, Δ.ΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης
ioannavzach@gmail.com

Μέλος: Καταβέλος Αντώνιος, Δ.ΙΕΚ Θέρμης
katavelos@yahoo.gr

Επικοινωνία με τον διαχειριστή του site
Ιωάννης Χατζής, Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου
yhatzis@gmail.com