Επικοινωνία

Το επίσημο email για να επικοινωνήσετε με την Ένωση είναι peddiek2016@gmail.com

Επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ.

Πρόεδρος: Καταβέλος Αντώνιος, Διευθυντής Πειραματικού Δ.ΙΕΚ Θέρμης

katavelos@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος: Καδδά Κωνταντίνα, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Ζωγράφου

nkadda@gmail.com

Γενικός Γραμματέας: Αλεξίου Μιχαήλ, Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Ιωαννίνων

alemi65@yahoo.gr

Ταμίας και Ειδικός Γραμματέας: Μπέση Σοφία, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Πτολεμαΐδας

sofbesi@gmail.com

Μέλος: Ζαχαριά Ιωάννα, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Αργυρούπολης-Ελληνικού

ioannavzach@gmail.com

Μέλος: Κυριακός Δημήτριος, Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω

dkiriakos@gmail.com

Μέλος: Κακούρος Αναστάσιος, Διευθυντής Δ. ΙΕΚ Χαΐδαρίου

akakouros@gmail.com